ŽemėsBankas.LT - naujausi parduodamos ir nuomojamos žemės pasiūlymai ŽemėsBankas.LT - naujausi parduodamos ir nuomojamos žemės pasiūlymai ŽemėsBankas.LT - naujausi parduodamos ir nuomojamos žemės pasiūlymai ŽemėsBankas.LT - naujausi parduodamos ir nuomojamos žemės pasiūlymai ŽemėsBankas.LT - naujausi parduodamos ir nuomojamos žemės pasiūlymai ŽemėsBankas.LT - naujausi parduodamos ir nuomojamos žemės pasiūlymai ŽemėsBankas.LT - naujausi parduodamos ir nuomojamos žemės pasiūlymai

Straipsniai

AKTUALUS VANDENS ĮSTATYMO PAKEITIMAS

Straipsniai
Nacionalinė žemės tarnyba atkreipia dėmesį, kad 2019-11-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos vandens įstatymo Nr. VIII-474 pakeitimo įstatymas, kurio 4 straipsniu pakeistas nuosavybės teisės į požeminius ir (arba) paviršinius vandens telkinius reglamentavimas. Nuo šiol nurodyti vandens telkiniai bus neprivatizuojami.
Minėto straipsnio 2 dalyje reglamentuojama, kad valstybinės reikšmės vidaus vandenims (kurie nėra privatizuojami) priskiriami šie paviršiniai vandens telkiniai:
1) ežerai;
2) upės ir jose įrengti tvenkiniai;
3) valstybinėje žemėje esantys dirbtiniai vandens telkiniai, kurie yra valstybiniuose rezervatuose, valstybiniuose parkuose ir valstybiniuose draustiniuose, biosferos rezervatuose, gamtos paveldo objektų teritorijose ir teritorijose, kurios atitinka teisės aktais nustatytus Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų atrankos kriterijus ir yra įrašytos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotų institucijų patvirtintus tokių teritorijų sąrašus, išskyrus privačius akvakultūros tvenkinius ir nepratekamus dirbtinius vandens telkinius; 
4) dirbtiniai vandens telkiniai, kurie teritorijų planavimo dokumentais arba savivaldybių tarybų sprendimais priskirti rekreacinėms teritorijoms;
5) pasienio vandenys.
Pažymime, kad pagal nuo 2019-11-01 įsigaliojusį reglamentavimą, pirmiau nurodyti paviršiniai vandens telkiniai gali būti privačios nuosavybės teisės objektai, kai jie pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą ar kitais teisiniais pagrindais įgyti privačion nuosavybėn iki 2019 m. lapkričio 1 d. ir (arba) iki šios datos pradėtos ir nebaigtos įgijimo privačion nuosavybėn procedūros.

Atgal