ŽemėsBankas.LT - naujausi parduodamos ir nuomojamos žemės pasiūlymai ŽemėsBankas.LT - naujausi parduodamos ir nuomojamos žemės pasiūlymai ŽemėsBankas.LT - naujausi parduodamos ir nuomojamos žemės pasiūlymai

Straipsniai

Dotacijos lėšos dėl ekstremalios situacijos aktyviai mokamos

Straipsniai
Dėl ilgalaikių vasaros ir rudens liūčių 2017 m. spalio 4 d. visoje Lietuvoje buvo paskelbta valstybinio lygmens ekstremali situacija. Tų pačių metų gruodžio 22 d. LR Žemės ūkio ministerija pateikė paraišką Europos Komisijai dėl paramos Lietuvai skyrimo iš Europos Sąjungos solidarumo fondo (ESSF), pagal kurią Lietuvai skirta 16 918 941 Eur.
ESSF paskirtis – reaguoti į dideles gaivalines nelaimes ir rodyti solidarumą nelaimės ištiktiems Europos regionams.
2018 m. spalio 3 d. priimtas LR Vyriausybės  nutarimas Nr. 988 „Dėl dotacijos iš Europos Sąjungos solidarumo fondo“, kuriuo VĮ Valstybės žemės fondui pavedama būti atsakingam už dotacijos panaudojimą numatytoms priemonėms finansuoti, bei kartu su savivaldybėmis organizuoti melioracijos infrastruktūros atstatymo darbus, o Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) – išmokėti dotacijos lėšas savivaldybių administracijoms.
NMA, vadovaudamasi 2018 m. spalio 10 d. LR žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintomis Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti ir prevencinėms priemonėms taikyti taisyklėmis, aktyviai vykdo mokėjimus savivaldybių administracijoms – šiuo metu jau išmokėta 91 tūkst. Eur. Planuojama, kad per šią savaitę – iki šv. Velykų – savivaldybių administracijas pasieks 113 tūkst. Eur dotacijos lėšų.

Atgal