ŽemėsBankas.LT - naujausi parduodamos ir nuomojamos žemės pasiūlymai ŽemėsBankas.LT - naujausi parduodamos ir nuomojamos žemės pasiūlymai ŽemėsBankas.LT - naujausi parduodamos ir nuomojamos žemės pasiūlymai

Straipsniai

JAUNIEJI ŪKININKAI VĖL GALI TIKĖTIS PARAMOS

Straipsniai

Prasidėjo paraiškų rinkimo etapas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. Paraiškos bus renkamos iki liepos 29 dienos.

Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 22 792 785 eurų paramos. Pagal šią priemonę remiamos dvi veiklos sritys: žemės ūkio produktų gamyba ir prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai.

Kas gali kreiptis paramos?

Pretenduoti gauti paramą pagal šią veiklos sritį gali ūkininkas (fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu), kuris teikdamas paramos paraišką atitinka šiuos reikalavimus:

  • yra jaunesnis kaip 40 metų;
  • turi reikiamų profesinių įgūdžių ir kompetencijos, t. y. atitinka bent vieną iš šių reikalavimų: turi profesinį arba aukštąjį žemės ūkio srities išsilavinimą; yra baigęs jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą (jei pareiškėjas neatitinka nė vieno iš šių reikalavimų, jam nuo sprendimo skirti paramą dienos suteikiamas ne ilgesnis kaip 36 mėn. laikotarpis, per kurį jis turi įgyti šių įgūdžių ir kompetencijos);
  • pirmą kartą kuriasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas.

Paramos dydis ir mokėjimo tvarka

Paramos dydis priklauso nuo tinkamų finansuoti išlaidų ir didžiausios paramos sumos vienam paramos gavėjui. Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui – 40 000 Eur be PVM, o bendrųjų išlaidų dalis negali būti didesnė kaip 1 800 Eur ir negali viršyti 10 proc. kitų tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Jeigu kuriasi sutuoktiniai, bendra jų prašoma paramos suma negali viršyti numatytos didžiausios galimos paramos sumos.

Pradedantys ūkininkauti jaunieji ūkininkai, nusprendę pasinaudoti ES parama, galės įsigyti investicijų, kurios reikalingos pradėti veiklą žemės ūkio srityje ir susijusios su verslo plano įgyvendinimu bei siekiamais tikslais. Tai gali būti žemės ūkio technika ir įranga, technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga, naujų statybinių medžiagų įsigijimas, numatytai veiklai vykdyti naujų pastatų arba statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas, infrastruktūra ūkininko valdoje, ūkinių gyvūnų įsigijimas, daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo paslaugos bei bendrosios išlaidos.

Svarbu žinoti, kad pirmoji išmokos dalis bus mokama pasirašius paramos sutartį, o ne priėmus sprendimą skirti paramą (kaip iki šiol buvo numatyta). Pasirašiusi sutartį su paramos gavėju, iš karto į jo sąskaitą pervedama 50 proc. avanso dalis, kurią ūkininkas iškarto nukreipia pasirinktoms investicijoms finansuoti. Kitos paramos išmokėjimo dalys priklausys per kokį laikotarpį bus įgyvendintas verslo planas. Dviem dalinėmis išmokomis mokama, jeigu verslo planas įgyvendinamas per 3 metus, trimis – jeigu verslo planas įgyvendinamas per ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį, bet ne ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.

Paramos atrankos kriterijai

Norint gauti paramą pagal šią priemonę taip pat svarbu nepamiršti, kad kiekvienas jaunasis ūkininkas turės surinkti mažiausiai 50 privalomų atrankos balų, pagal kuriuos ir bus vertinamos paraiškos. Pareiškėjams, nesurinkusiems privalomojo mažiausio 50 balų skaičiaus, paramos paraiška bus atmetama ir toliau nevertinama. Kadangi pastaruoju metu konkurencija didelė, projektų atrankos kriterijams turi būti skiriamas ypatingas dėmesys.

Pareiškėjų projektai vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai:

4524

Susidomėjote? Kviečiame!

Visus žemdirbius, norinčius įvertinti savo galimybes dalyvauti pagal veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, kviečiame atvykti į Konsultavimo tarnybos biurus konsultuotis su patyrusiais konsultantais, susipažinti su veiklos srities taisyklėmis, apskaičiuoti atrankos kriterijų balus. Ekonomines paslaugas teikiantys konsultantai užpildys paraišką, sukomplektuos privalomų dokumentų bylą. Laukiame. Visada pasiruošę Jums padėti.

 

 

Jurgita Moliejienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Varėnos r. biuro ekonomikos konsultantė

Atgal