ŽemėsBankas.LT - naujausi parduodamos ir nuomojamos žemės pasiūlymai ŽemėsBankas.LT - naujausi parduodamos ir nuomojamos žemės pasiūlymai ŽemėsBankas.LT - naujausi parduodamos ir nuomojamos žemės pasiūlymai

Straipsniai

Spartinamas nuosavybės teisių į žemę atkūrimas Vilniuje

Straipsniai
Žemės grąžinimo procesas Vilniaus mieste sunkiai, bet stumiasi pirmyn. Žemės ūkio ministerija (ŽŪM), siekdama paspartinti šį procesą, nuolat organizuoja susitikimus tiek su miesto savivaldybe, tiek su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (NŽT), kad piliečiai, pateikę prašymus atkurti nuosavybės teises į žemę, pagaliau sulauktų rezultato.

Viena didžiausių problemų Vilniaus mieste yra perduodamų neatlygintinai nuosavybėn naujų žemės sklypų trūkumas. Atsižvelgdama į tai, kad likęs neatkurtas žemės plotas Vilniaus mieste sudaro daugiau nei 50 proc. nuo viso Lietuvos Respublikos miestuose likusio grąžinti žemės ploto bei siekdama spartinti nuosavybės teisių atkūrimo į žemę procesą Vilniaus mieste, ŽŪM  skiria šiam miestui ypatingą dėmesį ir nuolat organizuoja susitikimus su Vilniaus miesto savivaldybės ir NŽT atstovais.

Susitikimų metu aptariamos priežastys, trukdančios nuosavybės teisių atkūrimo į žemę Vilniaus mieste procesui, taip pat aptariamos naujų perduodamų neatlygintinai nuosavybėn naujų žemės sklypų formavimo galimybės bei veiksmai, kurių turėtų imtis NŽT ir Vilniaus miesto savivaldybė, kad nuosavybės teisių atkūrimas spartėtų ir būtų vykdomas kuo efektyviau.

Šią savaitę ministerijoje vykusiame susitikime, pakoregavus terminus, buvo pritarta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pateiktam žemės grąžinimo darbų koordinavimo tarpinstituciniam veiksmų planui, taip pat aptarti kiti svarbūs klausimai.

Po ilgų derybų taip pat sutarta, kad iki š. m.  rugsėjo 1 d. Vilniaus miesto savivaldybė perduos Vilniaus miesto NŽT skyriui apie 200 perduodamų neatlygintinai nuosavybėn naujų žemės sklypų individualiai statybai dokumentaciją, o iki š. m. gruodžio 1 d. – dar apie 250 perduodamų neatlygintinai nuosavybėn naujų žemės sklypų individualiai statybai dokumentaciją. Be to, Vilniaus miesto savivaldybė iki š. m. rugsėjo 1 d. patvirtins 5 detaliuosius planus, pagal kuriuos suplanuota 118 naujų žemės sklypų individualiai statybai, o iki š. m. rugsėjo 15 d. planuoja patvirtinti dar apie 200 ha teritorijų pramonės, verslo, gamybos objektų statybai žemės valdos projektus prie Avinėlių g. (apie 83 ha), prie Daškūnų g. (apie 67,5 ha) ir prie Murlinės g. (apie 64,5 ha), kuriuose taip pat bus suprojektuotas nemažas skaičius perduodamų neatlygintinai nuosavybėn naujų žemės sklypų.

NŽT informavo, kad Vilniaus miesto NŽT skyriuje š. m. 2018 m. gegužės 7–17 d. vyks susirinkimai, kuriuose bus pasiūlyta piliečiams, pageidaujantiems naujų žemės sklypų Vilniaus mieste, pagal eilę rinktis apie 200 naujų žemės sklypų. Visa informacija apie šių susirinkimų laiką bei siūlomų rinktis naujų žemės sklypų sąrašas skelbiami NŽT tinklalapyje www.nzt.lt.

Naujausi duomenys

Vilniaus mieste iki 2018 m. balandžio 1 d. 6,4 tūkst. piliečių pateikė prašymus atkurti nuosavybės teises į 5,24 tūkst. ha žemės plotą. Iki 2018 m. balandžio 1 d. Vilniaus mieste nuosavybės teisės atkurtos į 2,93 tūkst. ha žemę, t. y. nuosavybės teisės atkurtos į 55,84 proc. piliečių prašymuose nurodytą plotą.

NŽT duomenimis, Lietuvos Respublikos miestuose iki 2018 m. balandžio 1 d. 51,81 tūkst. piliečių pateikė prašymus atkurti nuosavybės teises į 39,34 tūkst. ha žemės plotą. Nuosavybės teisės atkurtos į 35,88 tūkst. ha žemės plotą, t. y. į 91,19 proc. žemės plotą, nurodytą piliečių prašymuose. Pagal 2018 m. balandžio 1 d. būklę miestų teritorijose liko nuosavybės teises atkurti 6,29 tūkst. piliečių į 3,46 tūkst. ha žemės plotą. Iš 103 miestų 71 mieste nuosavybės teisės į žemę iš esmės (daugiau nei į 99 proc. piliečių prašymuose nurodytą žemės plotą) yra atkurtos.

https://zum.lrv.lt/lt/naujienos/spartinamas-nuosavybes-teisiu-i-zeme-atkurimas-vilniuje

Atgal