ŽemėsBankas.LT - naujausi parduodamos ir nuomojamos žemės pasiūlymai ŽemėsBankas.LT - naujausi parduodamos ir nuomojamos žemės pasiūlymai

Straipsniai

 • Galutinis nušienavimo terminas nukeltas į rugpjūčio 15 d.

  Galutinis nušienavimo terminas nukeltas į rugpjūčio 15 d.

  2012-08-02

     Nespėjantys ūkininkai nušienauti pievų ar nuganyti ganyklų iki rugpjūčio 1 d., gali lengviau atsikvpėti, kadangi šiais 2012 m. liepos 31 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakeistas Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų 9 punktas. Dabar ūkininkai ganyklas arba pievas, taip pat daugiametes ganyklas arba pievas, naudojamas gyvuliams ganyti, privalo nuganyti arba nušienauti iki rugpjūčio 15 d.
  Skaityti daugiau
 • GAAB reikalavimai ir kiti įsipareigojimai

  GAAB reikalavimai ir kiti įsipareigojimai

  2012-07-26

     Artėjant rugpjūčio mėnesiui primename aktualius geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimus, kurių turi laikytis kiekvienas pareiškėjas gaunantis tiesiogines išmokas ir/arba dalivaujantis su plotu susijusiose Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos (KPP) priemonėse.
  Skaityti daugiau
 • ES paramos lėšomis skatinamas biokurui skirtų augalų veisimas

  ES paramos lėšomis skatinamas biokurui skirtų augalų veisimas

  2012-07-26

     Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ trečiąją veiklos sritį yra teikiama parama atsinaujinančiam energijos šaltiniui – trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimui ir auginimui. Plantaciniams želdiniams yra priskiriami tokie augalai, kurie kertami ne rečiau kaip kas 5 metus (gluosniai, karklai, drebulės ar baltalksniai).
  Skaityti daugiau
 • Tikimasi sulaukti rekordinio derliaus

  Tikimasi sulaukti rekordinio derliaus

  2012-07-04

     Šių metų birželio 28 d. žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius sušaukė pasitarimą, kuriame dalyvavo Žemės ūkio ministerijos, Grūdų perdirbimo asociacijos, eksportuotojų, Susisiekimo ministerijos, AB „Lietuvos geležinkeliai“ vadovai ir specialistai.
  Skaityti daugiau
 • Prašoma Europos Komisijos imtis priemonių pieno rinkos situacijai gerinti

  Prašoma Europos Komisijos imtis priemonių pieno rinkos situacijai gerinti

  2012-07-03

     2012 m. birželio 21 d. įvyko Europos Komisijos organizuojamas Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto Nr. 353 posėdis, kurio metu Lietuva pakartotinai iškėlė klausimą dėl eksporto grąžinamųjų išmokų grąžinimo.
  Skaityti daugiau
 • Aptarta Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programos įgyvendinimo pažanga

  Aptarta Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programos įgyvendinimo pažanga

  2012-06-27

     Praėjusią savaitę Kazlų Rūdoje (Marijampolės raj.) įvyko posėdis, kuriame dalyvavo Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programos įgyvendinimo stebėsenos komitetas. Posėdžiui pirmininkavo žemės ūkio viceministras Mindaugas Kuklierius.
  Skaityti daugiau
 • Lietuva sėkmingai įsisavina Europos Sąjungos lėšas

  Lietuva sėkmingai įsisavina Europos Sąjungos lėšas

  2012-06-27

     Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) informuoja, kad Lietuvos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai skirtos Europos Sąjungos (ES) paramos administarvimas vyksta sklandžiai, o paramos gavėjai efektyviai įsisavina jiems skirtas paramos lėšas.
  Skaityti daugiau
 • Melioracijos griovių tvarkymui užteks rašytinio savivaldybės sutikimo

  Melioracijos griovių tvarkymui užteks rašytinio savivaldybės sutikimo

  2012-06-21

     Šių metų birželio 17 d. įsigaliojo Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos (KPP) priemonės „Pelno nesiekiančios investicijos“ įgyvendinimo taisyklių pakeitimas. Nuo šiol pareiškėjai, pretenduojantys gauti paramą pagal šią priemonę, melioracijos griovių sutvarkymui turi gauti savivaldybės, kurios teritorijoje yra melioracijos grioviai, rašytinį sutikimą.
  Skaityti daugiau
 • Lietuva ragina imtis priemonių dėl sudėtingos situacijos pieno sektoriuje

  Lietuva ragina imtis priemonių dėl sudėtingos situacijos pieno sektoriuje

  2012-06-19

     Šių metų birželio 18 d. Liuksemburge įvyko Europos Sąjungos Žemės ūkio ir žūvininkystės Tarybos 3176 – oji sesija, kurios metu Lietuvos žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius kreipėsi į kolegas ministrus, reikšdamas didelį susirūpinimą dėl sudėtingos ir vis blogėjančios situacijos pieno sektoriuje.
  Skaityti daugiau
 • Paramos gavėjai turės pateikti mažiau reikiamų dokumentų

  Paramos gavėjai turės pateikti mažiau reikiamų dokumentų

  2012-06-15

     Nuo šiol Europos Sąjungos paramos gavėjams reikės pateikti mažiau dokumentų – mokėjimo prašymuose patvirtindami, kad atliktos investicijos atitinka Europos Bendrijos (EB) darbo saugos reikalavimus, paramos gavėjai turės pateikti tik mašinų ir elektrotechninių gaminių saugą įrodančius sertifikatus.
  Skaityti daugiau

Puslapiai:   1-10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21-22