ŽemėsBankas.LT - naujausi parduodamos ir nuomojamos žemės pasiūlymai ŽemėsBankas.LT - naujausi parduodamos ir nuomojamos žemės pasiūlymai

Straipsniai

 • Svarbu bitininkams, teikiantiems paraišką dėl paramos

  Svarbu bitininkams, teikiantiems paraišką dėl paramos

  2019-01-22

  Primename, kad iki vasario 4 d. priimamos bitininkų paraiškos pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos priemones. Svarbu, kad teikdami paraiškas bitininkai atsižvelgtų į kelis esminius įgyvendinimo taisyklių pakeitimus, patvirtintus žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-926 „Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 3D-730 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
  Skaityti daugiau
 • Pakoreguotos pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimo taisyklės

  Pakoreguotos pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimo taisyklės

  2018-12-07

  Lapkričio viduryje buvo pakoreguotos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklės. Atkreipiame dėmesį į pakeitimus.
   
  Šiais metais paraiškas pagal minėtą veiklos sritį buvo galima teikti du kartus: pirmą kartą paraiškas buvo galima teikti nuo kovo 3 d. iki birželio 29 d., antrasis paraiškų rinkimo etapas dar nesibaigė – paraiškos priimamos nuo rugsėjo 3 d. iki gruodžio 31 d. Lapkričio viduryje pakeistos taisyklės taikomos 2019 m. bei vėlesnių metų derliaus draudimo sutartims.
  Skaityti daugiau
 • Netrukus baigsis terminas pateikti dokumentus

  Netrukus baigsis terminas pateikti dokumentus

  2018-11-26

  Susietosios paramos už daržovių auginimą uždarajame grunte (šildomuose šiltnamiuose) siekiantiems pareiškėjams primename apie besibaigiantį dokumentų pateikimo terminą.
  Iki lapkričio 30 d. pareiškėjai privalo pateikti su reikalavimais dėl gamybinės veiklos pabaigos, dėl buhalterinės apskaitos vykdymo bei dėl įsiskolinimų valstybei neturėjimo ir dėl įdarbintų asmenų skaičiaus išlaikymo susijusius dokumentus (ar jų kopijas).
   
  Skaityti daugiau
 • Patvirtintos įgyvendinimo taisyklės verslo startuoliams (kompensuojant išlaidas iki 40 tūkst. Eur)

  Patvirtintos įgyvendinimo taisyklės verslo startuoliams (kompensuojant išlaidas iki 40 tūkst. Eur)

  2018-11-07

  Jau lapkritį visi norintys pradėti verslą kaimo vietovėse galės teikti paraiškas, o šios savaitės pradžioje žemės ūkio ministro įsakymu buvo patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo taisyklės (tinkamų finansuoti išklaidų kompensavimas), taikomos nuo 2018 metų pateiktoms paraiškoms. Skaityti daugiau
 • Nuo spalio vidurio – išmokų avansai

  Nuo spalio vidurio – išmokų avansai

  2018-10-05


  Nuo spalio 16 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) ūkininkams pradeda mokėti tiesioginių išmokų avansinę dalį. Šiais metais pirmą kartą avansinių išmokų taip pat sulauks pareiškėjai, ūkininkaujantys nederlingose žemėse. Tiesioginių išmokų avansas sudarys 70 proc. tiesioginių išmokų dalies, o pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ 85 proc. skirtos paramos sumos. Avansas ūkininkams bus mokamas iki lapkričio 30 d.
  Skaityti daugiau
 • Svarbu valdų duomenis atnaujinti laiku

  Svarbu valdų duomenis atnaujinti laiku

  2018-09-19

  Pareiškėjai kartą per kalendorinius metus privalo atnaujinti savo valdos registracijos duomenis Žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Jei valdoje įvyko pasikeitimų, atnaujinti valdos registracijos duomenis privalu ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Valdos registracijos duomenų dar neatnaujino daugiau kaip 42 tūkst. pareiškėjų.
   
  Reikalavimas atnaujinti valdos duomenis Žemės ūkio ir kaimo verslo registre (Valdų registre) aktualus ne tik deklaruojantiems žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus ūkininkams, bet ir siekiantiems paramos pagal kai kurias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones pareiškėjams.
  Skaityti daugiau
 • Nuo rugsėjo mėnesio renkamos paraiškos

  Nuo rugsėjo mėnesio renkamos paraiškos

  2018-09-03

  Primename Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones, pagal kurias nuo rugsėjo mėnesio renkamos paraiškos.
   
  Rugsėjo 3 d. – spalio 31 d. miškininkus kviečiame teikti paraiškas pagal tris KPP priemonių veiklos sritis:
  • „Miško veisimas“ (pagal KPP priemonę „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“)
  • ,,Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ (pagal KPP priemonę „Investicijos į materialųjį turtą“)
  • „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ (pagal KPP priemonę „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“)
  Skaityti daugiau
 • Ūkininkai turėtų nepamiršti pranešti apie posėlio sėją (patikslinta)

  Ūkininkai turėtų nepamiršti pranešti apie posėlio sėją (patikslinta)

  2018-08-08

  Primename, kad ūkininkai, atlikę sėją ir planuojantys išlaikyti posėlį trumpiau nei nustatyta taisyklėse, apie posėlio sėją privalo informuoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą (NMA) ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas. Skaityti daugiau
 • Dėl įsipareigojimų vykdymo esant sausrai (atnaujinta, atsižvelgiant į ekstremalios situacijos paskelbimą šalies mastu)

  Dėl įsipareigojimų vykdymo esant sausrai (atnaujinta, atsižvelgiant į ekstremalios situacijos paskelbimą šalies mastu)

  2018-07-27

  Pareiškėjai, dalyvaujantys NMA administruojamose priemonėse, nerimauti neturėtų – NMA supaprastino dokumentų pateikimo tvarką ūkininkams, kenčiantiems nuo stichinės sausros.
   
  Dėl įsipareigojimų vykdymo dalyvaujant su plotu susijusių priemonių veiklose
   
  Pareiškėjai, dalyvaujantys su plotu susijusių priemonių veiklose ir negalintys įvykdyti taisyklėse nustatytų įsipareigojimų dėl netinkamų gamtinių oro sąlygų, nerimauti neturėtų. Patikrų specialistai nefiksuos pažeidimų, susijusių su įsipareigojimais, kurių įvykdyti neleidžia sausra (atkreiptinas dėmesys, kad geros agrarinės būklės reikalavimų, kurių vykdymui sausra įtakos neturi, privalu laikytis, pvz., pievos, kuriose neganomi gyvuliai ir neruošiamas šienas ar šienainis, turi būti šienaujamos).
   
  Atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. liepos 4 d. paskelbta ekstremali situacija visoje šalyje, ūkininkai neturi imtis jokių papildomų veiksmų dėl sausrą patvirtinančių dokumentų. Atvykę NMA specialistai užfiksuos lauko būklę ir patys gaus pažymą iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos.
  Skaityti daugiau
 • Dėl įsipareigojimų vykdymo esant sausrai

  Dėl įsipareigojimų vykdymo esant sausrai

  2018-06-29

  Pareiškėjai, negalintys įvykdyti paramai gauti keliamų reikalavimų ar prisiimtų įsipareigojimų dėl sausros ir ūkininkaujantys teritorijoje, kurioje nepaskelbta stichinė sausra, turi pranešti apie tai Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA), pateikdami įsipareigojimų neįvykdymo priežastis pagrindžiančius dokumentus. Skaityti daugiau

Puslapiai:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11-20   21-23