ŽemėsBankas.LT - naujausi parduodamos ir nuomojamos žemės pasiūlymai ŽemėsBankas.LT - naujausi parduodamos ir nuomojamos žemės pasiūlymai ŽemėsBankas.LT - naujausi parduodamos ir nuomojamos žemės pasiūlymai

Straipsniai

 • Patvirtintos įgyvendinimo taisyklės verslo startuoliams (kompensuojant išlaidas iki 40 tūkst. Eur)

  Patvirtintos įgyvendinimo taisyklės verslo startuoliams (kompensuojant išlaidas iki 40 tūkst. Eur)

  2018-11-07

  Jau lapkritį visi norintys pradėti verslą kaimo vietovėse galės teikti paraiškas, o šios savaitės pradžioje žemės ūkio ministro įsakymu buvo patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo taisyklės (tinkamų finansuoti išklaidų kompensavimas), taikomos nuo 2018 metų pateiktoms paraiškoms. Skaityti daugiau
 • Nuo spalio vidurio – išmokų avansai

  Nuo spalio vidurio – išmokų avansai

  2018-10-05


  Nuo spalio 16 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) ūkininkams pradeda mokėti tiesioginių išmokų avansinę dalį. Šiais metais pirmą kartą avansinių išmokų taip pat sulauks pareiškėjai, ūkininkaujantys nederlingose žemėse. Tiesioginių išmokų avansas sudarys 70 proc. tiesioginių išmokų dalies, o pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ 85 proc. skirtos paramos sumos. Avansas ūkininkams bus mokamas iki lapkričio 30 d.
  Skaityti daugiau
 • Svarbu valdų duomenis atnaujinti laiku

  Svarbu valdų duomenis atnaujinti laiku

  2018-09-19

  Pareiškėjai kartą per kalendorinius metus privalo atnaujinti savo valdos registracijos duomenis Žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Jei valdoje įvyko pasikeitimų, atnaujinti valdos registracijos duomenis privalu ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Valdos registracijos duomenų dar neatnaujino daugiau kaip 42 tūkst. pareiškėjų.
   
  Reikalavimas atnaujinti valdos duomenis Žemės ūkio ir kaimo verslo registre (Valdų registre) aktualus ne tik deklaruojantiems žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus ūkininkams, bet ir siekiantiems paramos pagal kai kurias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones pareiškėjams.
  Skaityti daugiau
 • Nuo rugsėjo mėnesio renkamos paraiškos

  Nuo rugsėjo mėnesio renkamos paraiškos

  2018-09-03

  Primename Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones, pagal kurias nuo rugsėjo mėnesio renkamos paraiškos.
   
  Rugsėjo 3 d. – spalio 31 d. miškininkus kviečiame teikti paraiškas pagal tris KPP priemonių veiklos sritis:
  • „Miško veisimas“ (pagal KPP priemonę „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“)
  • ,,Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ (pagal KPP priemonę „Investicijos į materialųjį turtą“)
  • „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ (pagal KPP priemonę „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“)
  Skaityti daugiau
 • Ūkininkai turėtų nepamiršti pranešti apie posėlio sėją (patikslinta)

  Ūkininkai turėtų nepamiršti pranešti apie posėlio sėją (patikslinta)

  2018-08-08

  Primename, kad ūkininkai, atlikę sėją ir planuojantys išlaikyti posėlį trumpiau nei nustatyta taisyklėse, apie posėlio sėją privalo informuoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą (NMA) ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas. Skaityti daugiau
 • Dėl įsipareigojimų vykdymo esant sausrai (atnaujinta, atsižvelgiant į ekstremalios situacijos paskelbimą šalies mastu)

  Dėl įsipareigojimų vykdymo esant sausrai (atnaujinta, atsižvelgiant į ekstremalios situacijos paskelbimą šalies mastu)

  2018-07-27

  Pareiškėjai, dalyvaujantys NMA administruojamose priemonėse, nerimauti neturėtų – NMA supaprastino dokumentų pateikimo tvarką ūkininkams, kenčiantiems nuo stichinės sausros.
   
  Dėl įsipareigojimų vykdymo dalyvaujant su plotu susijusių priemonių veiklose
   
  Pareiškėjai, dalyvaujantys su plotu susijusių priemonių veiklose ir negalintys įvykdyti taisyklėse nustatytų įsipareigojimų dėl netinkamų gamtinių oro sąlygų, nerimauti neturėtų. Patikrų specialistai nefiksuos pažeidimų, susijusių su įsipareigojimais, kurių įvykdyti neleidžia sausra (atkreiptinas dėmesys, kad geros agrarinės būklės reikalavimų, kurių vykdymui sausra įtakos neturi, privalu laikytis, pvz., pievos, kuriose neganomi gyvuliai ir neruošiamas šienas ar šienainis, turi būti šienaujamos).
   
  Atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. liepos 4 d. paskelbta ekstremali situacija visoje šalyje, ūkininkai neturi imtis jokių papildomų veiksmų dėl sausrą patvirtinančių dokumentų. Atvykę NMA specialistai užfiksuos lauko būklę ir patys gaus pažymą iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos.
  Skaityti daugiau
 • Dėl įsipareigojimų vykdymo esant sausrai

  Dėl įsipareigojimų vykdymo esant sausrai

  2018-06-29

  Pareiškėjai, negalintys įvykdyti paramai gauti keliamų reikalavimų ar prisiimtų įsipareigojimų dėl sausros ir ūkininkaujantys teritorijoje, kurioje nepaskelbta stichinė sausra, turi pranešti apie tai Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA), pateikdami įsipareigojimų neįvykdymo priežastis pagrindžiančius dokumentus. Skaityti daugiau
 • Pratęstas 2018 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo terminas

  Pratęstas 2018 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo terminas

  2018-06-04

  Atsižvelgiant į pernai vasaros pabaigoje ir rudens pradžioje Lietuvą užklupusias liūtis, dėl kurių užsitęsė žemės ūkio darbai, bei į didelį paraiškų teikimo intensyvumą paskutiniosiomis žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo dienomis, deklaravimo laikotarpis pratęsiamas iki š. m. birželio 8 d. Pavėluotai pateikti paraiškas bus galima iki š. m. liepos 3 d. Skaityti daugiau
 • Pagalba ūkininkams, perkantiems turtą žemės ūkio produktų gamybai

  Pagalba ūkininkams, perkantiems turtą žemės ūkio produktų gamybai

  2018-05-11

  Ūkininkai kviečiami kreiptis dėl valstybės pagalbos, teikiamos perkant turtą pirminei žemės ūkio produktų gamybai vykdyti.
   
  Pagal žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-237 patvirtintas ,,Nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimo asmenims, perkantiems turtą pirminei žemės ūkio produktų gamybai vykdyti, taisykles“, pagalba teikiama dalies palūkanų kompensavimui ir/arba dalies turto (ūkinių gyvūnų, pastatų, žemės ūkio paskirties žemės, žemės ūkio technikos) nepriklausomo vertinimo išlaidų kompensavimui.
  Paramos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys žemės ūkio valdą ar jos neturintys ir perkantys (su kredito įstaigos kreditu ar be jo) kito žemės ūkio veikla užsiimančio fizinio asmens turtą pirminei gamybai vykdyti.
  Skaityti daugiau
 • Spartinamas nuosavybės teisių į žemę atkūrimas Vilniuje

  Spartinamas nuosavybės teisių į žemę atkūrimas Vilniuje

  2018-05-03

  Žemės grąžinimo procesas Vilniaus mieste sunkiai, bet stumiasi pirmyn. Žemės ūkio ministerija (ŽŪM), siekdama paspartinti šį procesą, nuolat organizuoja susitikimus tiek su miesto savivaldybe, tiek su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (NŽT), kad piliečiai, pateikę prašymus atkurti nuosavybės teises į žemę, pagaliau sulauktų rezultato. Skaityti daugiau

Puslapiai:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11-20   21-22