ŽemėsBankas.LT - naujausi parduodamos ir nuomojamos žemės pasiūlymai ŽemėsBankas.LT - naujausi parduodamos ir nuomojamos žemės pasiūlymai ŽemėsBankas.LT - naujausi parduodamos ir nuomojamos žemės pasiūlymai ŽemėsBankas.LT - naujausi parduodamos ir nuomojamos žemės pasiūlymai ŽemėsBankas.LT - naujausi parduodamos ir nuomojamos žemės pasiūlymai ŽemėsBankas.LT - naujausi parduodamos ir nuomojamos žemės pasiūlymai ŽemėsBankas.LT - naujausi parduodamos ir nuomojamos žemės pasiūlymai

Straipsniai

 • Jau galima rasti informaciją apie mokėjimų terminus

  Jau galima rasti informaciją apie mokėjimų terminus

  2016-10-05

  Nuo spalio 17 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) pradės mokėti ūkininkams avansinę dalį išmokos už 2016 m. deklaruotus plotus. Nuo šiandien pareiškėjai informaciniame portale gali matyti ne tik planuojamų mokėjimų sumas, bet ir mokėjimų terminus. Skaityti daugiau
 • PATARIA, KO TURI SAUGOTIS ŪKININKAI DERLIAUS NUĖMIMO METU

  PATARIA, KO TURI SAUGOTIS ŪKININKAI DERLIAUS NUĖMIMO METU

  2016-09-02

  Prasidėjus derliaus nuėmimo darbams, elektros ir dujų skirstymo bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) primena, kad ūkininkai, atlikdami darbus laukuose, per kuriuos driekiasi oro arba požeminės elektros linijos, turi laikytis saugos reikalavimų. Skaityti daugiau
 • AR LIKS DIRVOŽEMIO ATEITIES KARTOMS?

  AR LIKS DIRVOŽEMIO ATEITIES KARTOMS?

  2016-08-04

  Ūkininkavimo praktika ir naujausi mokslininkų duomenys rodo, kad pastaraisiais metais yra ryškių Lietuvos dirvožemio degradacijos požymių. Labiausiai paplitę ir pavojingiausi šalies dirvožemio degradacijos procesai – maisto medžiagų išsiplovimas, užmirkimas, organinės medžiagos mažėjimas, erozija, rūgštėjimas, suslėgimas, plutos susidarymas, bioįvairovės nykimas. Skaityti daugiau
 • JAUNIEJI ŪKININKAI VĖL GALI TIKĖTIS PARAMOS

  JAUNIEJI ŪKININKAI VĖL GALI TIKĖTIS PARAMOS

  2016-07-12

  Prasidėjo paraiškų rinkimo etapas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. Paraiškos bus renkamos iki liepos 29 dienos.

  Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 22 792 785 eurų paramos. Pagal šią priemonę remiamos dvi veiklos sritys: žemės ūkio produktų gamyba ir prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai.

  Skaityti daugiau
 • Ūkio darbai liepą

  Ūkio darbai liepą

  2016-06-20

  Ūkininkai, vykdantys veiklas pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones ar tęsiantys įsipareigojimus pagal ankstesnio finansinio laikotarpio programą, turėtų nepamiršti atlikti būtinuosius ūkio darbus. Primename paramos gavėjams aktualias liepos mėnesio datas. Skaityti daugiau
 • Dirvos erozijos kontrolė griežtėja

  Dirvos erozijos kontrolė griežtėja

  2016-06-02

  Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo elektroniniame žemėlapyje nuo 2016 m. jau matomi ir paviršinio vandens telkinių apsaugos juostų bei dirvos erozijos (šlaitų, statesnių nei 12 proc.) sluoksniai. Žemėlapiuose pažymėtos teritorijos, susijusios su dviem geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimais, kurių deklaruojantieji plotus turi laikytis. Tai 1-asis GAAB reikalavimas dėl draudimo paskleisti mėšlą ir srutas vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose bei 5-asis GAAB reikalavimas dėl erozijos prevencijos (draudimas auginti kaupiamuosius žemės ūkio augalus šlaituose). Iš šiemetinių žemėlapių pareiškėjams tampa aiškiau, kuriuose plotuose draudžiama viena ar kita veikla, nustatyta GAAB reikalavimuose, todėl griežčiau bus vertinamas ir jų vykdymas. Skaityti daugiau
 • Gauti informaciją e. būdu – naudinga

  Gauti informaciją e. būdu – naudinga

  2016-05-02

  Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas įgavo pagreitį – iki balandžio pabaigos patvirtinta 26 tūkst. paraiškų. Bendrojoje paraiškoje ūkininkai taip pat gali prašyti, susietosios paramos už gyvulius bei paramos pagal su plotu susijusias kaimo plėtros programas. Paraiškų administravimas truks trumpiau, jei ūkininkai žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaracijoje pažymės, jog pageidauja informaciją gauti elektroniniu būdu. Skaityti daugiau
 • Prasidėjo deklaravimas

  Prasidėjo deklaravimas

  2016-04-12

  Balandžio 11 d. prasidėjo žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas. Ūkininkai bei kiti žemės ūkio veiklos subjektai deklaruoti žemės ūkio naudmenas bei kitus plotus tiesioginėms išmokoms gauti galės iki birželio 6 d. (pavėluotai iki liepos 1 d.). Bendrojoje paraiškoje galima prašyti paramos ir pagal su plotu susijusias kaimo plėtros programų priemones. Skaityti daugiau
 • Smulkieji ūkininkai galės kreiptis paramos

  Smulkieji ūkininkai galės kreiptis paramos

  2016-03-17

  Nuo š. m. balandžio 1 d. ūkius modernizuoti ir padidinti jų konkurencingumą siekiantys smulkieji ūkininkai galės kreiptis Europos Sąjungos ir valstybės finansinės paramos. Šiam paraiškų rinkimo etapui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama smulkiems ūkiams“ skirta 4 mln. eurų paramos. Skaityti daugiau
 • PARAMAI INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS – 30 MLN. EURŲ

  PARAMAI INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS – 30 MLN. EURŲ

  2016-02-12

  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ supaprastintosios įgyvendinimo taisyklės, taikomos pareiškėjams, kurių ūkių ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra nuo 8 000 iki 50 000 Eur. Paramos paraiškos priimamos nuo kovo 1  iki 31 d. Šiai veiklos sričiai 2016 m. nurodytam paraiškų teikimo laikotarpiui  skirta 30 mln. eurų. Skaityti daugiau

Puslapiai:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11-20   21-22