ŽemėsBankas.LT - naujausi parduodamos ir nuomojamos žemės pasiūlymai ŽemėsBankas.LT - naujausi parduodamos ir nuomojamos žemės pasiūlymai ŽemėsBankas.LT - naujausi parduodamos ir nuomojamos žemės pasiūlymai

Straipsniai

 • Stabdomas reikalavimas atkurti daugiametes pievas

  Stabdomas reikalavimas atkurti daugiametes pievas

  2024-02-05

  Laukiant Europos Komisijos (EK) įvertinimo, kuris galėtų sudaryti prielaidas sumažinti daugiamečių pievų kasmetinį referencinį santykį,  pareiškėjams išsiųstų 2023 m. gruodžio mėn. administracinių sprendimų dėl daugiamečių pievų atkūrimo vykdymas yra stabdomas. Skaityti daugiau
 • Patvirtintos 2023 m. tiesioginių išmokų taisyklės

  Patvirtintos 2023 m. tiesioginių išmokų taisyklės

  2023-02-27

  Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės.
  Patvirtintose taisyklėse nurodyta, kad tiesioginę išmoką gali sudaryti bazinė tiesioginė išmoka, išmoka jaunajam ūkininkui, papildoma perskirstomoji pajamų paramos išmoka, susietoji parama už plotą arba ūkinius gyvūnus bei klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingos sistemos išmoka (ekologinės sistemos).
  Skaityti daugiau
 • Nuo gruodžio 1 d. NMA pradeda mokėti likusią išmokų dalį

  Nuo gruodžio 1 d. NMA pradeda mokėti likusią išmokų dalį

  2022-11-29

  Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) nuo gruodžio 1 d. ūkininkams pradeda mokėti likusią išmokų už deklaruotus plotus dalį. Ūkininkams, negavusiems avansinių išmokų, išmokama visa apskaičiuota išmokų suma. Planuojama, kad likusi tiesioginių išmokų ir paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones dalis per pirmąsias dvi mokėjimo savaites pasieks daugumos pareiškėjų sąskaitas. Skaityti daugiau
 • Pavėlinti šienavimo terminai

  Pavėlinti šienavimo terminai

  2022-08-09

  Rugpjūčio 1 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-476 „Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 „Dėl paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo” buvo pakeisti šienavimo terminai pievose ir sodų tarpueiliuose – jie pratęsti iki rugsėjo 1 dienos, kai įprastas terminas buvo rugpjūčio 1 diena. Skaityti daugiau
 • PASĖLIŲ DEKLARAVIMAS: GALIMYBĖ SUTEIKIAMA TIK TEISĖTAI VALDANTIEMS VALSTYBINĘ ŽEMĘ

  PASĖLIŲ DEKLARAVIMAS: GALIMYBĖ SUTEIKIAMA TIK TEISĖTAI VALDANTIEMS VALSTYBINĘ ŽEMĘ

  2022-05-27

  Pasėlių deklaravimo metu žemdirbiai, siekiantys 2022 m. gauti paramą už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius, raginami pasitikrinti, ar visi turimi valstybinės žemės naudojimo arba valdymo dokumentai yra galiojantys.Deklaruoti pasėlius valstybinėje žemėje galima tik turint galiojančius valstybinės žemės naudojimo ar valdymo dokumentus.


  Skaityti daugiau
 • Kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamintojai gali kreiptis paramos

  Kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamintojai gali kreiptis paramos

  2022-04-15

  Nacionalinė mokėjimo agentūra  (toliau -NMA) informuoja, kad žemės ūkio veiklos subjektai, auginantys ir (arba) gaminantys bei teikiantys rinkai kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus, gali teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“. Paramai skirta 297 876 Eur. Paraiškos renkamos nuo sausio 3 d. iki gruodžio 30 d. Skaityti daugiau
 • Bus tikrinama, ar agrarinės aplinkosaugos veiklose dalyvaujantys ūkininkai laikosi įsipareigojimų

  Bus tikrinama, ar agrarinės aplinkosaugos veiklose dalyvaujantys ūkininkai laikosi įsipareigojimų

  2022-01-26

  Kovo 1 d. – svarbus įsipareigojimų terminas ūkininkams, kurie vykdo Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas.
  Nuo vasario 15 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai pradės tikrinti ūkininkus, kurie iki kovo 1 d. įsipareigojo išlaikyti pasėlius, ražienas.
  Skaityti daugiau
 • Pakartotinai renkamos paraiškos norintiems didinti vartojamos energijos efektyvumą bei naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius

  Pakartotinai renkamos paraiškos norintiems didinti vartojamos energijos efektyvumą bei naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius

  2021-10-06

  Nuo spalio 11 d. iki gruodžio 9 d. žuvininkystės sektoriaus atstovai pakartotinai kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (EJRŽF) priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija“. Skaityti daugiau
 • NŽT PRIMENA: KAS ŽINOTINA APIE VALSTYBINĖS ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS NUOMĄ IR PARDAVIMĄ

  NŽT PRIMENA: KAS ŽINOTINA APIE VALSTYBINĖS ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS NUOMĄ IR PARDAVIMĄ

  2021-03-09

  Į Nacionalinę žemės tarnybą (NŽT) vis dažniau kreipiasi ūkininkai dėl iš Lietuvos įmonių gaunamų pasiūlymų išsinuomoti ar pirkti ūkininkų naudojamą valstybinę žemės ūkio paskirties žemę. Ūkininkai domisi, ar galimas valstybinės žemės nuomos teisės perleidimas kitiems asmenims, ir kaip šį procesą reglamentuoja teisės aktai. NŽT atkreipia dėmesį į svarbius teisinius ir praktinius aspektus, susijusius su valstybinės žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir pardavimu.

  NŽT pažymi, kad fiziniai ar juridiniai asmenys negali jiems išnuomotų valstybinės žemės sklypų perleisti (parduoti ar išnuomoti) kitiems asmenims.

  Skaityti daugiau
 • Spalio 1 d. baigiasi kai kurių dokumentų pateikimo terminas

  Spalio 1 d. baigiasi kai kurių dokumentų pateikimo terminas

  2020-09-17

  Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), nustačiusi šiais metais pateiktose paraiškose neatitikimų ir įtarusi, kad deklaruotas plotas buvo keičiamas siekiant gauti didesnę paramos sumą, prašo pareiškėjus iki spalio 1 d. pateikti dokumentus. Pateikti papildomus dokumentus prašoma ir tų pareiškėjų, kurie pagrindinei išmokai gauti deklaravo mažesnius kaip 0,1 ha plotus, skirtus selekcijai ir moksliniams tyrimams. Pranešimus apie būtinybę pateikti dokumentus NMA pareiškėjams taip pat išsiuntė asmeniškai jų pasirinktu būdu. Skaityti daugiau

Puslapiai:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11-20   21-24